Interpelacje

Interpelacje/Zapytania/Wnioski

Art. 24 ustawy o samorządzie gminnym w ust. 3-7 stanowi:
3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

ID Imię i nazwisko składającego Pytanie Odpowiedź
1 Radna Teresa Biel - Lutosławska wniosek Teresy Biel Lutosławskiej z 11.12.2018 r..pdf odpowiedz na wniosek Radnej Teresy Biel Lutosławskiej (odp. sta.pdf
2 Radny Marek Królikowski interpelacja Radnego M. Królikowskiego.pdf odpowiedż na wniosek Radnego Marka Króikowskiego. RG.0003.2.18.pdf
3 Radny Marek Królikowski wniosek Radnego Marka Królikowskiego z dnia 17.12.2018 r..pdf odpowiedź na wniosek Radnego M. Królikowskiego z dnia 17.12.pdf
4 Radna Halina Witos wnioski Radnej Haliny Witos z dnia 19.12.2018 r..pdf odpowiedź na wnioski Radnej Haliny Witos.pdf
5 Radny Piotr Smółka Wniosek Radnego Piotr Smółka z dnia 28.12.2018 r..pdf odpowiedź na wniosek Radnego Piotra Smółki.pdf
6 Radny Piotr Smółka wniosek Radnego Piotr Smółka z dnia 28.12.2018 r. (nr.0003.6).pdf odpowiedź na wniosek Radnego Piotra Smółki (0003.6).pdf
7 Radny Piotr Smółka Wniosek Radnego Piotra Smółki z dnia 22.01.2019.pdf odpowiedz na wniosek Radnego Piotra Smółki.pdf
8 Radna Teresa Biel - Lutosławska Interpelacja Radnej Teresy Biel Lutosławskiej RG.0043.8.19 z dn.pdf odpowiedż na wniosek T. Biel Lutosławskiej RG.0043.8.2019.pdf
9 Radny Pan Marek Królikowski Interpelacja Radnego M. Królikowskiego RG.0043.11.2019.pdf odpowiedż na wniosek M. Królikowskiego RG.0043.11.2019.pdf
10 Radny Marek Królikowski Zapytanie Radnego M. Królikowskiego RG.0043.12.2019.pdf odp. na zapytanie Radnego M. Króilikowskiego RG.0043.12.2019.pdf
11 Radna Teresa Biel -Lutosławska interpelacja Radnej T. Biel Lutosławskiej RG.0043.10.2019.pdf odp. na zapytanie Radnej T. Biel-Lutosłąwskiej RG.0043.10.2019.pdf
12 Radna Teresa Biel -Lutosławska interpelacja Radnej Teresy Biel Lutosławskiej RG.0043.9.2019.pdf odp. na interpelacje Radnej T. Biel Lutosławskiej RG.0043.pdf
13 Radny Krzysztof Ryba wniosek Radnego Krzysztofa Ryby RG.0003.15.19.pdf odp. na wniosek Radnego k. Ryby RG.0003.15.19.pdf
14 Radna Mariola Kozak interpelacja Radnej Marioli Kozak RG.0003.16.2019.pdf odp. na interpelacje Radnej M. Kozak RG.0003.16.19.pdf
15 Radny Jan Winnicki interpelacja Radnego Jana Winnickiego RG.0003.17.19.pdf odp. na interpelacje Radnego Jana Winnickiego RG.0003.17.2019.pdf
16 Radna Halina Witos interpelacja Radnej Haliny Witos RG.0003.18.19.pdf odp. na interpelacje Radnej Haliny Witos RG.0003.18.19.pdf
17 Radny Piotr Smółka wniosek Radnego P. Smółki RG.0003.19.19.pdf odp. na wniosek Radnego P. Smółki RG.0003.19.19.pdf
18 Radny Piotr Smółka wniosek Radnego Piotra Smółki RG.0003.22.19.pdf odp. na wniosek Radnego Piotra Smółki RG.0003.22.2019.pdf
19 Radny Marek Królikowski wniosek o uzupełnienie interpelacji Radnego M. Króilkowskiego R.pdf odp. na wniosek M. Królikwoskiego RG.0003.23.19.pdf
20 Radna Teresa Biel - Lutosławska interpelacja Radnej T. Biel Lutosławskiej RG.003.24.19.pdf odp. na interpelacje Radnej T. Biel Lutosławskiej RG.0003.24.pdf
21 Radna Halina Witos wniosek Radnej H. Witos RG.0003.25.19.pdf odp. na wniosek Radnej H. Witos RG.0003.25.19.pdf
22 Radnej Teresy Biel - Lutosławskiej interpelacja Radnej T. Biel Lutosławskiej RG.0003.26.19.pdf odp. na interpelacje Radnej T. Biel Lutosławskiej RG.0003.26.pdf
23 Radna Teresa Biel - Lutosławska Interpelacja Radnej Teresy Biel -Lutosławskiej RG.0003.27.2019.pdf odp. na interpelacje Radnej T. Biel -Lutosławskiej RG.0003.27.pdf
24 Radny Piotr Smółka interpelacja Radnego P. Smółki RG.0003.28.2019.pdf odp. na interpelacje Radnego P. Smółki RG.0003.28.19.pdf
25 Radny Piotr Smółka interpelacja Rdnego P. Smółki RG.0003.29.19.pdf odp. na interpelacje Radnego P. Smółki RG.0003.29.2019.pdf
26 Radny Jerzy Lis wniosek Radnego J. Lisa RG.0003.30.2019.pdf odp. na wniosek Radnego Jerzego Lisa RG.0003.30.2019.pdf
27 Radny Janusz Nieckarz interpelacja Radnego J. Nieckarza RG. 0003.31.2019.pdf odp. na interpelacje Radnego J. Nieckarz RG.0003.31.2019.pdf
28 Radna Teresa Biel - Lutosławska interpelacja Radnej T. Biel Lutosławskiej RG.000332.19.pdf odp. na interpelacje Radnej T. Biel Lutosławskiej RG.0003.32.pdf
29 Radny Marek Królikowski zapytanie Radnego M. Królikowskiego RG.0003.33.2019.pdf odp. na zapytanie Radnego M. Królikowskiego RG.0003.33.2019.pdf
30 Radny Marek Królikowski interpelacja Radnego M. Królikowskiego RG.0003.34.19.pdf odp. na interpelacje Radnego M. Królikowskiego.pdf
31 Radny Krzysztof Ryba interpelacja Radnego K. Ryba RG.0003.35.19.pdf odp. na interpelacje Radnego K. Ryba RG.0003.35.19.pdf
32 Radny Jerzy Lis interpelacja radnego J. Lisa RG.0003.36.19.pdf odp. na interpelację radnego J. Lisa RG.0003.36.19.pdf
33 Radny Krzysztof Ryba interpelacja Radnego Krzysztofa Ryby RG.0003.37.19.pdf odp. na interpelację Radnego Krzysztofa Ryby RG.0003.37.pdf
34 Radny Krzysztof Herda interpelacja Radnego Krzysztofa Herdy RG.0003.38.19.pdf odp. na interpelację Radnego Krzysztofa Herdy RG.0003.38.19.pdf
35 Radna Urszula Borkowska interpelacja Radnej Urszuli Borkowskiej RG.0003.39.19.pdf odp. na interpelację Radnej Urszuli Borkowskiej RG.0003.39.19.pdf
36 Radna Halina Witos Wniosek Radnej Haliny Witos RG.0003.40.19.pdf Odp. na wniosek Radnej Haliny Witos RG.0003.40.19.pdf
37 Radny Marek Królikowski Interpelacja Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.44.2019.pdf Odp. na interpelację Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.44.pdf
38 Radny Marek Królikowski Interpelacja Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.41.2019.pdf Odp. na interpelację Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.41.2019.pdf
39 Radny Piotr Smółka Interpelacja Radnego Piotra Smółki RG.0003.42.2019.pdf Odp. na interpelację Radnego Piotra Smółki RG.0003.42.2019.pdf
40 Radny Janusz Nieckarz Interpelacja Radnego Janusza Nieckarza RG.0003.43.2019.pdf Odp. na interpelację Radnego Janusza Nieckarza RG.0003.43.pdf
41 Radny Marek Królikowski Interpelacja Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.45.2019.pdf Odp. na interpelację Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.45.2019 (2).pdf
42 Radna Teresa Biel-Lutosławska Interpelacja Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.46.2019.pdf Odp. na interpelację Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.46.2019.pdf
43 Radny Marek Królikowski Zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.47.2019.pdf Odp. na zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.47.2019.pdf
44 Radny Marek Królikowski Zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.48.2019.pdf Odp. na zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.48.2019.pdf
45 Radny Marek Królikowski Zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.49.2019.pdf Odp. na zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.49.2019.pdf
46 Radny Marek Królikowski Zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.51.2019.pdf Odp. na zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.51.2019.pdf
47 Radny Marek Królikowski Zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.52.2019.pdf Odp. na zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.52.2019.pdf
48 Radna Teresa Biel-Lutosławska Interpelacja Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.53.2019.pdf Odp. na interpelację Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.53.2019.pdf
49 Radna Teresa Biel-Lutosławska Interpelacja Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.54.2019.pdf Odp. na interpelację Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.54.2019.pdf
50 Radny Piotr Smółka Interpelacja Radnego Piotra Smółki RG.0003.1.2020.pdf Odpowiedź na interpelację Radnego Piotra Smółki RG.0003.1.2020.pdf
51 Radny Marek Królikowski Interpelacja radnego M. Królikowskiego RG.0003.3.20.pdf odp. na interpelacje radnego M. Królikowskiego RG.0003.3.20.pdf
58 Radny Marek Królikowski Zapytanie Radnego Marka Królikowskiego RG.0003.4.20.pdf odp. na interpelacje radnego M. Królikowskiego RG.0003.4.20.pdf
59 Radna Teresa Biel-Lutosławska Interpelacja Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.5.20.pdf Odp. na interpelację Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.5.20.pdf
60 Radna Teresa Biel-Lutosławska Interpelacja Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.6.20.pdf Odp. na interpelację Radnej Teresy Biel-Lutosławskiej RG.0003.6.20.pdf
61 Radny Marek Królikowski Interpelacja Radnego M. Królikowskiego RG.0003.7.20.pdf Odp. na interpelację Radnego Marka Królikowskiego RG.003.7.20.pdf
63 Radny Marek Królikowski wniosek radnego M. Królikowskiego RG.0003.8.20.pdf odp. na wniosek Radnego m. Królikowskiego RG. 0003.8.20.pdf
64 Radny Marek Królikowski interpelacja Radnego M. Królikowskiego RG.OOO3.9.20.pdf Odpowiedz na interpelacje Radnego M. Królikowskiego RG.0003.9.20.pdf